Baseprimer

WOCA Base Primer wit

Base Primer wit is een houtprimer die ideaal is voor het realiseren van een lichte look. De primer verzegelt het hout en reduceert kantenverlijming en doortekening van inhoudsstoffen tot een minimum. De primer is geschikt voor gebruik op alle onbehandelde en geschuurde oppervlakken van lichte houtsoorten. Base Primer wit is een solide basislak die zich uitstekend leent ter voorbereiding van het gebruik van andere WOCA-vloerlakken op waterbasis.

 

Gebruiksaanwijzing

Test het product op geschiktheid door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

 

Onbehandelde of geschuurde oppervlakken

De laatste schuurbehandeling dient met een fijn schuurpapier (korrel 120) te worden uitgevoerd. Oppervlak grondig stofzuigen en afnemen met een goed uitgewrongen vochtige doek. Breng de onverdunde Base Primer Wit met een kwast of roller aan en laat drogen. Breng een beschermlaag aan met een WOCA- vloerlak. Schuur het oppervlak, tussen het aanbrengen van de lagen, op met schuurpapier korrel 150–200. Stofzuig het oppervlak goed schoon, maak vetvrij en breng nog 1 à 2 beschermlagen aan.

 

Opnieuw lakken van reeds gelakte oppervlakken

Base Primer Wit is uitsluitend geschikt voor het primen van onbehandelde of geschuurde houtoppervlakken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.


Witter eindresultaat

Voor een witter kleureffect, breng twee lagen Base Primer wit aan en schuur het oppervlak op tussen het aanbrengen van de lagen. Schuur het oppervlak alleen tussen het aanbrengen van de eerste en tweede beschermlaag, zo wordt voorkomen dat de pigmentatie wordt aangetast. Om te voorkomen dat de pigmenten in de schuurgleuven blijven plakken, vraagt het werken met materiaal met witte pigmenten om een bijzonder gelijkmatige schuurbehandeling.

 

Techniche gegevens

Samenstelling: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one en 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Viscositeit: Gebruiksklaar, ca. 35 sec. in DIN Cup 4 bij 20°C. Dichtheid: Ca. 1,0-1,05 g/ml. Ontvlammingspunt: Niet ontvlambaar. Gebruiksaanwijzing: Borstel/kwast, vloercoater, 11 mm microvezel verfroller. Verbruik: 6-12 m2/L - afhankelijk van de houtsoort. Droogtijd: Schuurbaar na ca. 120 min bij 20°C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Gereedschap reinigen: Water. VOS: Dit product bevat maximaal 100 g VOS/L. De grenswaarde is 140 g VOS/L (cat. A/g). Bewaren: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren. Afval: Afval verwijderen volgens de locale richtlijnen voor klein chemisch afval.

youtube Volg ons op Youtube Bel ons op 050 313 44 00 Bel ons op 050 313 44 00 Stuur ons een email Stuur ons een email